Foss, Vilh. 1903. “Autobiografiske Optegnelser Af Etatsraad Lauritz Foss”. Personalhistorisk Tidsskrift, nr. 4_6 (januar):149-68. https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78844.