Schøller, C. E. A. 1899. “Et Rosenkrantzsk Epitafium.”. Personalhistorisk Tidsskrift, nr. 4_2 (januar), 170-72. https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78488.