Bobé, Louis. 1899. “Slægterne Kielman V. Kielmansegg Fra Holsten Og Nedreøsterrig I Dansk Tjeneste, Med Et Tillæg Om Familien Preen.”. Personalhistorisk Tidsskrift, nr. 4_2 (januar), 24-38. https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78475.