Heise, A. 1891. “Bidrag Til Familien rosenkrantz’s Historie I Det 16de Aarhundrede. V. Stensballe-Linierne.”. Personalhistorisk Tidsskrift, nr. 2_6_2 (januar), 97-150. https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78333.