Bricka, C. F. 1881. “Fortegnelse over Danske Og Norske, Som Ere Immatrikulerede Ved Leydens Universitet I Det første Aarhundrede Af Dets Bestaaen (1575-1674) (fortsat)”. Personalhistorisk Tidsskrift, nr. 2 (januar):195-212. https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78158.