JÜRGENSEN WEST, F. De kgl. Amtmænd i Hertugdømmet Slesvig 1660—1864. Personalhistorisk Tidsskrift, v. 42, n. 0102, p. 1-26, 1 jan. 1921.