QVISTGAARD, E. Slægten »de Svanenskjolds« Stamfader, den fynske Degn Jørgen Pedersen Montanus og hans Efterkommere. Personalhistorisk Tidsskrift, v. 45, n. 8_3_0102, p. 30-36, 1 jan. 1924.