JUEL, N. Härstammade prästen och annalisten Christiern Nielsen Juel (1533-1596) från släktlinjen Krabbe-Juel. Personalhistorisk Tidsskrift, v. 84, n. 14_6_4, p. 266-269, 1 jan. 1964.