NATHANSON, M. L. Brev fra London skrevet 1820 af Mendel Levin Nathanson til hans kone og børn i København. Personalhistorisk Tidsskrift, v. 82, n. 14_4_0102, p. 1-8, 1 jan. 1962.