ACHELIS, T. O. Oversigt over mine Arbejder vedrørende slesvigske Studenter, Elever, Præster m.m. Personalhistorisk Tidsskrift, v. 63, n. 11_3_1, p. 37-44, 31 dec. 1941.