KLITGAARD, C. Magister Ejler Christian Dyssel, Præst i Vrensted-Tise 1708-29, og nogle supplerende Oplysninger om Slægten Dyssel. Personalhistorisk Tidsskrift, v. 63, n. 11_3_1, p. 12-36, 31 dec. 1941.