BOECK, H. En Rettelse til »Norske, svenske og finske frivillige Officerer og Læger i den danske Hær og Flaade i Krigene 1848-50 og 1864«. Personalhistorisk Tidsskrift, v. 60, n. 10_6_0304, p. 282-283, 1 jan. 1939.