HENNINGS, P. Elisabeth Hennings, født Buntzens Barndomserindringer. Personalhistorisk Tidsskrift, v. 47, n. 8_5_2, p. 81-117, 1 jan. 1926.