BOKKENHEUSER, C. To Svogre. Borgmester Claus Christensen, Reenbergernes Stamfader, og Magister Jens Ostenfeld af Slægten med de røde Roser. Personer og Forhold i Viborg i det 17. Ꜳrhundrede. Personalhistorisk Tidsskrift, v. 60, n. 10_6_2, p. 127-159, 1 jan. 1939.