MYRHØJ, A. M. S. Nogle Undersøgelser angaaende Landsdommer Enevold Heug og hans nærmeste Slægt. Personalhistorisk Tidsskrift, v. 56, n. 10_2_0304, p. 169-174, 1 jan. 1935.