MADSEN, P. Et Skiftebevis og to Testamenter efter Anna Ramel, Hr. Malte Juuls til Maltesholm og fra Slægten Putbus. Personalhistorisk Tidsskrift, v. 54, n. 9_5_0304, p. 259-266, 1 jan. 1932.