HJORTH NIELSEN, H. Kongelige Resolutioner 1815-1847 faldne paa Ansøgninger om Giftermaalstilladelser fra Hærens Officerer og ligestillede. Personalhistorisk Tidsskrift, v. 35, n. 6_5, p. 1-48, 1 jan. 1914.