FINNE-GRØNN, S. H. Slægtebogsoptegnelser om Familien Holtermann. Personalhistorisk Tidsskrift, n. 4_3, p. 48-54, 1 jan. 1900.