BOBÉ, L. Slægterne Kielman v. Kielmansegg fra Holsten og Nedreøsterrig i dansk Tjeneste, med et Tillæg om Familien Preen. Personalhistorisk Tidsskrift, n. 4_2, p. 24-38, 1 jan. 1899.