HEISE, A. Bidrag til Familien rosenkrantz’s Historie i det 16de Aarhundrede. V. Stensballe-Linierne. Personalhistorisk Tidsskrift, n. 2_6_2, p. 97-150, 1 jan. 1891.