BRICKA, C. F. Fortegnelse over Danske og Norske, som ere immatrikulerede ved Leydens Universitet i det første Aarhundrede af dets Bestaaen (1575-1674) (fortsat). Personalhistorisk Tidsskrift, [S. l.], n. 2, p. 195–212, 1881. Disponível em: https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78158. Acesso em: 29 maj. 2024.