THISET, A. En samtidig Fortegnelse over danske Adelsmænd, som døde i Aarene 1563-66. Personalhistorisk Tidsskrift, n. 1, p. 123-134, 1 jan. 1880.