Bruun, H. (1920). Danmarks Amtsforvaltere 1660—1848. Personalhistorisk Tidsskrift, 40(7_4), 93-147. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79980