Ehrencron-Müller, H. (1906). Brevvexling mellem Ægteparret Pram og Oluf Christian Olufsen under dennes Udenlandsrejse 1793-96 (fortsat). Personalhistorisk Tidsskrift, 27(5_03), 199–232. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79937