Huitfeldt, H. J. (1883). Optegnelser fra Bergen fra 16de og 17de Aarhundrede. Personalhistorisk Tidsskrift, (03), 89-93. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79861