Juel, N. (1964). Härstammade prästen och annalisten Christiern Nielsen Juel (1533-1596) från släktlinjen Krabbe-Juel. Personalhistorisk Tidsskrift, 84(14_6_4), 266-269. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79735