Tobiesen, F. (1943). Hofdame-Bryllupper ved Christian VII’s Hof. Personalhistorisk Tidsskrift, 64(11_4_1), 49-62. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79679