Friis, N. (1957). Dødsfald i Danmark i aaret 1955. Personalhistorisk Tidsskrift, 77(13_5_0102), 65–106. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79606