Bentzon, A. D. (1957). Breve fra M. S. W. Sponneck til P. G. Bang i aarene 1832-47. Personalhistorisk Tidsskrift, 77(13_5_0102), 1-24. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79599