Fussing, H. H. (1951). Margrete Ahlefeldt. Personalhistorisk Tidsskrift, 72(12_6_2), 81-93. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79561