Munthe-Kaas, H. (1951). Til spörsmaalet om Mur-Kaas-slektens opprinnelse. Personalhistorisk Tidsskrift, 72(12_6_2), 70–80. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79560