Friis-Petersen, H. (1949). Studenterfortegnelser. Personalhistorisk Tidsskrift, 70(12_4), 122-132. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79466