Achelis, T. O. (1941). Oversigt over mine Arbejder vedrørende slesvigske Studenter, Elever, Præster m.m. Personalhistorisk Tidsskrift, 63(11_3_1), 37-44. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79382