Finne-Grønn, S. H. (1921). Slegtebogsoptegnelser vedrørende familierne Bagge, Gram og Jordan. Personalhistorisk Tidsskrift, 42(0304), 169–174. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79234