Hennings, P. (1926). Elisabeth Hennings, født Buntzens Barndomserindringer. Personalhistorisk Tidsskrift, 47(8_5_2), 81-117. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79178