Hansen, E. J. (1929). Slægten Krag fra Mesinge. Personalhistorisk Tidsskrift, 50(9_2_0203), 101-121. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79044