Bokkenheuser, C. (1939). To Svogre. Borgmester Claus Christensen, Reenbergernes Stamfader, og Magister Jens Ostenfeld af Slægten med de røde Roser. Personer og Forhold i Viborg i det 17. Ꜳrhundrede. Personalhistorisk Tidsskrift, 60(10_6_2), 127-159. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79030