Myrhøj, A. M. S. (1935). Nogle Undersøgelser angaaende Landsdommer Enevold Heug og hans nærmeste Slægt. Personalhistorisk Tidsskrift, 56(10_2_0304), 169-174. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78958