Foss, V. (1903). Autobiografiske Optegnelser af Etatsraad Lauritz Foss. Personalhistorisk Tidsskrift, (4_6), 149–168. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78844