Bobé, L. (1920). Ophelia Drewsen, Bakkehusets Datter. Personalhistorisk Tidsskrift, 40(7_5_3), 125–167. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78805