Daae, A. (1919). Et autobiografisk brev fra Jens Johan Vangensteen til Christopher Hammer paa Melbostad. Personalhistorisk Tidsskrift, 39(7_3), 145–150. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78790