Karlsson, K. H., & Schøller, C. E. A. (1900). Danske, norske og holstenske Studenter, indskrevne ved Universitetet i Siena. Personalhistorisk Tidsskrift, (4_3), 54-67. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78501