Schøller, C. E. A. (1899). Et Rosenkrantzsk Epitafium. Personalhistorisk Tidsskrift, (4_2), 170-172. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78488