Harbou, H. W. (1896). Hannibal Poulsen, Rigsgreve von und zu Löwenschild, en Regimentshverver fra Slutningen af det 17de Aarhundrede. Personalhistorisk Tidsskrift, (3_5), 97–135. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78433