Heise, A. (1891). Bidrag til Familien rosenkrantz’s Historie i det 16de Aarhundrede. V. Stensballe-Linierne. Personalhistorisk Tidsskrift, (2_6_2), 97-150. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78333