Bricka, C. F. (1881). Fortegnelse over Danske og Norske, som ere immatrikulerede ved Leydens Universitet i det første Aarhundrede af dets Bestaaen (1575-1674) (fortsat). Personalhistorisk Tidsskrift, (2), 195–212. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78158