Nielsen, O. (1880). Kjøbenhavns Politimestre og Politidirektører 1682-1864. Personalhistorisk Tidsskrift, (1), 280–306. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78138