(1)
Jürgensen West, F. De Kgl. Amtmænd I Hertugdømmet Slesvig 1660—1864. Personalhi 1921, 42, 1-26.