(1)
Ehrencron-Müller, H. Brevvexling Mellem Ægteparret Pram Og Oluf Christian Olufsen under Dennes Udenlandsrejse 1793-96 (fortsat). Personalhi 1906, 27, 199-232.