(1)
Huitfeldt, H. J. Optegnelser Fra Bergen Fra 16de Og 17de Aarhundrede. Personalhi 1883, 89-93.